Tuesday, 13 November 2012

Benediction Paritta Buddha

BRAHMAVIHARAPHARANA

Aham sukhito homi
Semoga aku berbahagia

Niddukho homi
Bebas dari penderitaan

Avero homi
Bebas dari penyakit

Anigho homi
Bebas dari kesukaran

Sukhi attanam pariharami
Semoga aku dapat mempertahankan kebahagianku sendiri

Sabbe satta sukhita hontu
Semoga semua makhluk berbahagia

Niddukha hontu
Bebas dari penderitaan

Avera hontu
Bebas dari kebencian

Abyapajjha hontu
Bebas dari kesakitan

Anigha hontu
Bebas dari kesukaran

Sukhi attanam pariharantu
Semoga mereka dapat mempertahankan kebahagiaanku sendiri

Sabbe satta dukkha pamuccantu
Semoga semua makhluk bebas dari penderitaan

Sabbe satta ma laddhasampattito vigacchantu
Semoga semua makhluk tidak kehilangan Kesejahteraan yang telah mereka peroleh

Sabbe satta
Semoga semua makhluk

Kammassaka
Memiliki karmanya sendiri

Kammadayada
Mewarisi karmanya sendiri

Kammayoni
Lahir dari karmanya sendiri

Kammabandhu
Berhubungan dengan karmanya sendiri

Kammapatisarana
Terlindung oleh karmanya sendiri

Yam kammam karissanti kalyanam va
papakam va tassa dayada bhavissanti
Apapun karma yang diperbuatnya baik atau buruk itula yang akan diwarisinya

# Benediction Paritta Buddha

No comments:

Post a Comment