Sunday, 1 July 2012

SHALAT DAIM SANGKAN PARANING DUMADI

SHALAT DAIM SANGKAN PARANING DUMADI UTAMANING SARIRA PUNIKI, ANGRAWUHANA JATINING SALAT, SEMBAH LAWAN PUJINE, JATINING SHALAT IKU, DUDU NGISA TUWIN MAGERIB, SEMBAH ARANEKA, WENANGE PUNIKU, LAMUN ARANANA SALAT, PAN MINANGKA KEKEMBANGING SALAT DAIM, INGARAN TATA KRAMA. .. PANGABEKTINE INGKANG UTAMI, NORA LAN WAKTU SASOLAHIRA, PUNIKA MANGKA SEMBAHE MENENG MUNI PUNIKU, SASOLAHE RAGANIREKI, TAN SIMPANG DADI SEMBAH, TEKENG WULUNIPUN, TINJA TURAS DADI SEMBAH, IKU INGKANG NIYAT KANG SEJATI, PUJI TAN PAPEGETAN. PATRAP'E NGILO ING PANGILON OJO KEDEP MANDENG WEWAYANGAN SAKJERONING MRIPAT ,WEWAYANGAN KANG KEDEP MAU ILANG MARANG KANG NINGALI WEWAYANGAN KANG CILIK ONO ING SAKJERONING WEWAYANGANE MANIK RUPANE PUTIH.OJO PEGAT PANYOROG'E TUMULI SIRNO MANJING MARANG KANG NINGALI,YEN WUS KATON,TUMULI KOCO KAKUREPAKE ,NULI NOLEH,IKU SIRNANE KANG SIFAT ANYAR KABEH IKU KANG JUMENENG MOHO SUCI ORA NO LALAWANAN ORA ONO PADHANG ORA ONO PETHENG.YEN ORA ENGGAL NGUREPAKE KOCO JISIME MUKSWO SAK RAGANE...IKU UGO PODO UTAMANE KARO KANG TINGGAL JISIM,ANGGER ORA SAMAR TEKAD'E DENE YEN DURUNG MONGSO TUMEKO ING PATI IKU TEKAD'E BADAN ROHANI,YEN WIS TUMEKO ING PATI IKU TEKAD'E BADAN ROH ILLAPI YO IKU KANG ARAN SALAT DAIM LORONING ATUNGGAL MATI SAK JERONING URIP.. HYANG SUKMO SEJATI SEKSENONO INGSUN KIRIM GONDO ARUM KANG NDAK KIRIM SEDULURKU KANG LAHIR BARENG SEDINO KANG NDAK SEBUT KAKANG KAWAH ADI ARI ARI,KAKANG MBAREP ADINE WURAGIL KANG ADOH TANPO WANGENAN CEDAK TANPOO SENGGOLAN YO IKU TITIPANE WONG TUWAKU LANANG LAN WADON ,,KAKANG KAWAH ADI ARI ARI MORO TAMPANONO KIRIMAN GONDO ARUM IKI DAK SUWUN JUMBUH DADI SIJI MARANG HYANG SUKMO SEJATI.. HUMALAHU HUMALAHU HUMALAHU INGSUNSESUCI TUMETESING BADAN JASMANI RH ..ROH NGEDUSI CAHYO-CAHYO NGEDUSI ROH ORA ONO NADJISE RA ONO LUPUTE-ORA ONO DOSANE ,INGSUN WUDU BAYU KUMOLAH,INGSUN ADUS BAYU REKSO KUMOLO,INGSUN SESUCI BAYU KERNOBAH OJO BAH OJO MOSIK YEN DURUNG KATEKAN KAREP INGSUN BYOR KASIRAM BAYU LIR BIYAT... TES PUTIH SOKO BOPO ,TES ABANG SOKO BIYUNG WUJUD GEDONG JAGAK PAPAT LAWANGE SONGO,GUMANTUNG TANPO CANTELAN,ISEN ISENE..SHANG HHYANG SUKMO SEJATI LUNGGUHE ONO BATHINKU KANG SUCI...KANGGONAN WEKASAN URIP KANG SEJATI,KANG ARAN DAT LAN SIFAT WERUH SAKDURUNGE WINARAH TETEP MADEP MANTHEP LANGGENG SAK KODRATINGSUN DADIO SAK CIPTANINGSUN.. TES PUTIH SOKO BOPO ,TES ABANG SOKO BIYUNG WUJUD GEDONG JAGAK PAPAT LAWANGE SONGO,GUMANTUNG TANPO CANTELAN,ISEN ISENE..SHANG HHYANG SUKMO SEJATI LUNGGUHE ONO BATHINKU KANG SUCI...KANGGONAN WEKASAN URIP KANG SEJATI,KANG ARAN DAT LAN SIFAT WERUH SAKDURUNGE WINARAH TETEP MADEP MANTHEP LANGGENG SAK KODRATINGSUN DADIO SAK CIPTANINGSUN... MA'NIKMAT WUJUD'E RETNO KUMOLO-KUMOLO PUTIH WUJUD'E KUMOLAH DATOLAH-SIFATOLAH WUJUD GETER PATER PATRU ,WUJUD YANG SUKMO SEJATI SUKMO BAYU ,HYANG SUKMO ADILUWIH ,WUJUD'E ALLAH KANG DUMADI TETEP MADEP MANTEP SAK KODRATINGSUN..DADIO SAK CIPTANINGSUN.... HUMALAHU HUMALAHU HUMALAHU INGSUNSESUCI TUMETESING BADAN JASMANI RH ..ROH NGEDUSI CAHYO-CAHYO NGEDUSI ROH ORA ONO NADJISE RA ONO LUPUTE-ORA ONO DOSANE ,INGSUN WUDU BAYU KUMOLAH,INGSUN ADUS BAYU REKSO KUMOLO,INGSUN SESUCI BAYU KERNOBAH OJO BAH OJO MOSIK YEN DURUNG KATEKAN KAREP INGSUN BYOR KASIRAM BAYU LIR BIYAT..... TES PUTIH SOKO BOPO ,TES ABANG SOKO BIYUNG WUJUD GEDONG JAGAK PAPAT LAWANGE SONGO,GUMANTUNG TANPO CANTELAN,ISEN ISENE..SHANG HHYANG SUKMO SEJATI LUNGGUHE ONO BATHINKU KANG SUCI...KANGGONAN WEKASAN URIP KANG SEJATI,KANG ARAN DAT LAN SIFAT WERUH SAKDURUNGE WINARAH TETEP MADEP MANTHEP LANGGENG SAK KODRATINGSUN DADIO SAK CIPTANINGSUN... INGSUN NGELAKONI MATI SAK JERONING URIP ..ORA ONO SATRIYO MATI, KEJOBO INGSUN..BANGUN TETEKI PAYUNGKU ALLOOH...INGSUN TURU SAKJERONING GEDONG WESI, BANTALKU WALI,KEMULKU NABI SING NGREKSO AWAK SEDULURKU MALAIKAT 144 PAYUNGKU ALLOOH......SRI ELING SEJATINE URIP...SRI ROSO SEJATINE ALLOOH,,,PANGUCAP INGSUN PANGUCAPE ALLOOH ...IYO INGSUN SEJATINE .....

2 comments:

  1. Keterpurukan hidup membuat saya melakoni pesugihan di PAK MANDALA,sebelumnya saya Mendapatkan no hp aki (082348985714) dari teman yang sudah sukses kaya, saran PAK MANDALA pesugihan yang cocok untuk saya adalah Bank GHAIB, di waktu itu tanpa banyak perhitungan saya ikuti petunjuk dari aki ,saya sudah sangat bingung dengan hutang yang beratus-ratus juta. Untung saja ada PAK MANDALA yang membantu melalui syareatnya. Saya serahkan umur 1 hari saya untuk ritual ini . pada malam pelaksanaan ritual saya merasa sesuatu yang sangat asing,. Karna merasa tak kuat kemudian saya coba melelapkan diri, entah sadar atau tidak saya melihat sosok makhluk tinggi besar yang memberikan saya kain hitam yang berisi uang 50-100rbuan yang sangat banyak setelah benar-benar sadar saya memeriksa kotak hitam yang telah saya persiapkan sebelumnya atas perintah PAK MANDALA ,dan dengan sangat terkejut saya melihat kotak tersebut penuh dengan uang 50-100ribuan sampai ratusan lembAr banyaknya , tanpa ada rekayasa saya membuat kesaksian ini karna semua ini benar-benar saya alami. SUMPAH DEMI ALLAH DAN ATS NAMA KELUARGA Saya ucapkan ribuan terimkasih kepada PAK MANDALA,saat ini hutang saya telah lunas dan saya tlah memiliki toko elektronik yang lumayan besar . sekali lagi saya ucapkan terimakasih yang sangat besar kepada PAK MANDALA dan keluarga.

    ReplyDelete
  2. Keterpurukan hidup membuat saya melakoni pesugihan di PAK MANDALA,sebelumnya saya Mendapatkan no hp aki (082348985714) dari teman yang sudah sukses kaya, saran PAK MANDALA pesugihan yang cocok untuk saya adalah Bank GHAIB, di waktu itu tanpa banyak perhitungan saya ikuti petunjuk dari aki ,saya sudah sangat bingung dengan hutang yang beratus-ratus juta. Untung saja ada PAK MANDALA yang membantu melalui syareatnya. Saya serahkan umur 1 hari saya untuk ritual ini . pada malam pelaksanaan ritual saya merasa sesuatu yang sangat asing,. Karna merasa tak kuat kemudian saya coba melelapkan diri, entah sadar atau tidak saya melihat sosok makhluk tinggi besar yang memberikan saya kain hitam yang berisi uang 50-100rbuan yang sangat banyak setelah benar-benar sadar saya memeriksa kotak hitam yang telah saya persiapkan sebelumnya atas perintah PAK MANDALA ,dan dengan sangat terkejut saya melihat kotak tersebut penuh dengan uang 50-100ribuan sampai ratusan lembAr banyaknya , tanpa ada rekayasa saya membuat kesaksian ini karna semua ini benar-benar saya alami. SUMPAH DEMI ALLAH DAN ATS NAMA KELUARGA Saya ucapkan ribuan terimkasih kepada PAK MANDALA,saat ini hutang saya telah lunas dan saya tlah memiliki toko elektronik yang lumayan besar . sekali lagi saya ucapkan terimakasih yang sangat besar kepada PAK MANDALA dan keluarga.

    ReplyDelete