Friday, 13 January 2012

Wedhare Sasmita Hunya

Sasmita Hunya iku kawruh gaib, kang mijil saka wewarahe sawijining pandhita Jawa jaman Kuna, babarane kaya ing ngisor iki :

1. Samangsa kuping kiwa muni "NGING" iku ngalamate bakal katekan kabungahan (sadhengah) katembungake "Suka Murti" tegese pamoring suka.
2. Samangsa kuping tengen muni "NGING" iku ngalamate bakal katekansusah (sadhengah) katembungake "Sungkawa Murti"
3. Samangsa kuping kiwa muni "BEK-BEK" iku ngalamate bakal katekan bungah,nanging jubel, Lire : Ora nganti kelakon bungah, bebasane : ana dhahulate, ora ana begjane, katembungake "Suka Murca", tegese suka ilang.
4. Samangsa kuping tengen muni "BEK-BEK" iku ngalamate bakal katekan susah nanging jubel, lire : ora nganti kalakon susah, bebasane : ana bebaya ora dadi apa, katembungake "Sungkawa Murca", tegese Sungkawa ilang.

No comments:

Post a Comment